Nasze e-usługi zarządzania ryzykiem

Zapraszamy do zapoznania z naszymi e-usługami, umożliwiającymi efektywne zarządzanie ryzykiem.

Czytaj więcej

Rejestracja / logowanie

Logowanie do systemu e-usług lub rejestracja nowych użytkowników.

Rejestracja / logowanie

Folder informacyjny

Znajdziesz tutaj wszelkie niezbędne informacje na temat naszego serwisu i oferowanych e-usług.

Czytaj więcej

Oferujemy Państwu nowatorską e-usługę do zarządzania ryzykiem występującym w organizacjach w różnego rodzaju obszarach ich działalności. Narzędzie to może być wykorzystane do identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem i dokumentowania wyników tych działań między innymi w zakresie:

Ciągłości działania/ ciągłości biznesu – ocena zagrożeń i wdrożenie odpowiednich rozwiązań minimalizujących ryzyko w tym zakresie przyczynia się do budowy wizerunku rzetelnego i godnego zaufania partnera oraz zwiększa skuteczność i efektywność działań i procesów ukierunkowanych na osiąganie przez organizację jej celów biznesowych lub statutowych.

Bezpieczeństwa informacji – dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi zarządzania ryzykiem organizacje będą w stanie zwiększyć swoją odporność na zagrożenia związane z tym obszarem dotyczące zarówno dostępności, integralności jak i poufności przetwarzanych informacji i danych. Dzięki naszym e-usługą zapewnicie Państwo wdrożenie odpowiednich działań zapobiegawczych lub redukujących poziom ryzyka do poziomu akceptowalnego przez organizację.

Bezpieczeństwa żywności – stanowiącego podstawę wielu systemów zarządzania takich jak np. ISO 22000, BRC, IFS EuroGap, GMP+, jak również wynikającego z obowiązków określonych w przepisach prawa dla wszystkich przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego – HACCP. Nasz serwis zapewni odpowiednią jakość i kompleksowość procesu zarządzania ryzykiem w tym zakresie determinując odpowiednią jakość jego realizacji oraz wyników

Bezpieczeństwa pracy (BHP) – zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Regulacje prawne sprawiają, że coraz intensywniej potrzeba efektywnie prowadzić zarządzanie ryzykiem w zakresie BHP. Nasza e-usługa gwarantuje intuicyjne oraz sprawne przeprowadzenie oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dla poszczególnych funkcji w organizacji oraz zarządzanie tym ryzykiem w celu obniżenia jego poziomu.

Bezpieczeństwa i jakości wyrobów i usług – które to cechy wynikają zarówno z mających zastosowanie przepisów prawa jak również stale rosnącej konkurencji na rynku. Zarządzanie ryzykiem w tym obszarze nigdy wcześniej nie było tak proste i niewymagające dużego nakładu czasu, pracy i środków.

Przeciwdziałania awariom przemysłowym – skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem w zakresie możliwego wystąpienia awarii przemysłowej jest najwyższej rangi priorytetem dla organizacji, które w ramach swojego funkcjonowania mogą mieć do czynienia z wystąpieniem awarii przemysłowej o poważnych skutkach. Zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, to nie tylko zagwarantowanie bezpieczeństwa dla samej organizacji lecz także dla jej otoczenia – awaria może nieść za sobą katastrofalne skutki zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego.

Systemu zarządzania jakością, projektu lub procesu – w kontekście skuteczności i efektywności ich realizacji i funkcjonowania, osiągania założonych celów i wyników oraz ich zgodności z wymaganiami i oczekiwaniami.

Nasz serwis gwarantuje realizację procesów zarządzania ryzykiem w organizacji w kompleksowy, intuicyjny i nie wymagający dodatkowych nakładów sposób przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji. Prowadzi i nadzoruje realizację kolejnych etapów zapewniając ich kompletność a tym samym skuteczność i efektywność całego procesu.

Top
Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości